Mondelinge vragen

In de commissievergaderingen krijgen de parlementsleden de kans om mondelinge vragen aan de minister te stellen. Koen Metsu is effectief lid van de commissie Binnenlandse Zaken en richt daar vele vragen aan minister Jan Jambon en Staatsecretaris Theo Francken. Maar ook in andere commissie zoals Jusitie, Buitenlandse Zaken,... stelde Koen al vragen aan de bevoegde minister of staatsecretaris.

Nieuws over dit onderwerp

Campagne om brandweervrijwilligers aan te trekken van start in juli 2016

Dat brandweervrijwilligers van cruciaal belang zijn, benadrukt Koen Metsu als voorzitter van de Brandweerzone Rand al langer. Bijna 70% van de Belgische brandweerlieden is namelijk vrijwilliger …

1.736 niet-begeleide minderjarige asielzoekers opgevangen in ons land

Koen Metsu deed navraag bij staatsecretaris Theo Francken naar het aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers in ons land. Uit de cijfers blijkt dat er momenteel 1.736 NBMV in het opvangnetwerk …

KB zal meer financiële zekerheid bieden omtrent facturatie aan hulperverleningszones

Omtrent de wet diverse bepalingen (bevat ondermeer artikel 15 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) en het specifieke KB dat in de toekomst een oplossing moet bieden voor de …