1.736 niet-begeleide minderjarige asielzoekers opgevangen in ons land

Door Koen Metsu op 14 maart 2016, over deze onderwerpen: Mondelinge vragen

Koen Metsu deed navraag bij staatsecretaris Theo Francken naar het aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers in ons land. Uit de cijfers blijkt dat er momenteel 1.736 NBMV in het opvangnetwerk van Fedasil opgevangen worden.

Deze groep vormt een kwetsbare groep en krijgt, indien mogelijk, voorrang bij de dienst Vreemdelingenzaken. De meest kwetsbaren onder hen worden onmiddelijk geregisteerd. Theo Francken benadrukt dat dit niet altijd eenvoudig is omdat er nog steeds veel personen zijn die zich ten onrechte voordoen als een minderjarige. Ze hopen om op die manier een voorrangsbehandeling te verkrijgen. Bij ongeveer 50% twijfelt men over de leeftijd en gaat men aan de hand van documenten en medische testen na of de persoon minderjarig is. In 33% van de gevallen blijkt de persoon meerderjarig te zijn.

Volgens de staatsecretaris is het belangrijk om het aantal leeftijdsonderzoeken op te drijven om op die manier beschikbare plaatsen te vrijwaren voor misbruik van oneigenlijke minderjarigen. Francken zegt dat hij zich zal blijven inzetten om de procedure van leeftijdsonderzoeken te vereenvoudigen en sneller te laten verlopen. Momenteel wordt er ook onderzocht om de medische testen voor leeftijdsbepaling reeds bij registratie te laten uitvoeren.

Koen Metsu deed niet enkel navraag naar het aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers in ons land, maar ook naar het aantal (gewelddadige) incidenten waarbij deze groep betrokken was. Uit de cijfers van 2015 blijkt dat er 8 geregistreerde incidenten gerapporteerd werden. De cijfers zijn uitsluitend afkomstig uit de federale centra en omvatten uitsluitend de incidenten waarbij personeel betrokken was. De staatsecretaris vermeldt daarenboven in zijn antwoord dat het bij die 8 incidenten meestal ging om een individuele NBMV die een verdwaalde slag uitdeelde aan een medewerker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is