Actieplan radicalisering in gevangenissen

Door Koen Metsu op 2 december 2015, over deze onderwerpen: Mondelinge vragen, Radicalisering en terrorismebestrijding

Naar aanleiding van het actieplan radicalisering in gevangenissen dat begin 2015 voorgesteld werd door minister van Justitie, Koen Geens, deed Koen Metsu navraag naar de stand van zaken van dit actieplan. Concreet werden tegen eind 2015 aparte terreurcellen in Ittre en Brugge beloofd. Koen Metsu is immers van mening dat geradicaliseerde individuen een geïndividualiseerde opvolging en gespecialiseerde begeleiding moeten krijgen. Op die manier kan er actief werk gemaakt worden van deradicalisering in gevangenissen. In het kader van (een toekomstige) vrijlating is het belangrijk dat er in gevangenissen actief gewerkt wordt met geradicaliseerde personen.

Minister Koen Geens antwoordt dat dit plan in volle uitvoering is. Het is echter niet alleen een federale bevoegdheid, maar ook de Gemeenschappen worden hierbij betrokken. Ook aan de individuele begeleidingsprogramma's wordt hard gewerkt. De minister stelt dat in de gevangenissen van Hasselt en Ittre telkens 20 plaatsen beschikbaar zullen zijn in het kader van detentie van radicale individuen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is