ASTRID radio's op festivals

Door Koen Metsu op 28 oktober 2015, over deze onderwerpen: Brandweer, Mondelinge vragen

Koen Metsu deed bij minister Jan Jambon navraag naar de voortdurende bezetting van de telefoonlijnen tijdens het jaarlijkse festival Pukkelpop afgelopen zomer. De bezette telefoonlijnen kunnen bij ongevallen of rampen een gevaar voor de veiligheid betekenen, zo vond Koen Metsu.

In het kader van deze vaststelling deed Koen dan ook navraag naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld ASTRID-radio's - die politie en brandweer ook gebruiken- in te zetten bij dergelijke festivals of grote evenementen. Koen is namelijk van mening dat de communicatie behouden moet blijven tijdens massa-evenementen. De ASTRID-radio's zouden dan bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij een overbelasting of falen van de private GSM-netwerken, zoals bij Pukkelpop in 2015 het geval was.

Minister Jambon antwoorde dat het ASTRID-communicatiesysteem enkel en alleen voorbehouden is en blijft voor de noodcommunicatie van de politie, brandweer en ander hulpdiensten. De GSM netwerkoperatoren dienen zelf maatregelen te nemen bij grote evenementen. Wel worden de hulpdiensten heel ruim omschreven: het kan ook gaan om het Rode Kruis, de Stadswachten en noodplanningsambtenaren. Binnen de verschillende hulpdiensten, politie en brandweer vindt een groeps- of teamcommunicatie plaats waardoor noodcommunicatie tussen de verschillen teams mogelijk blijft. Ook de organisatoren kunnen afspraken maken met de hulpdiensten om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het openstellen van de ASTRID radio's kan dus wel met de organisatoren, maar wel onder strikte voorwaarden.

De minister deelt verder mee dat er ook mobiele antennemasten ter beschikking zijn indien blijkt dat het normale vaste antennenetwerk niet voldoende is. Dit gebeurt wel alleen maar als er vooraf vastgesteld werd dat het netwerk niet voldoet. Op Tomorrowland in Boom werd er bijvoorbeeld als gebruik gemaakt van een dergelijke mobiele antennemast.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is