Beschadigingen aan moskeeën gedaald in eerste helft 2015

Door Koen Metsu op 18 februari 2016, over deze onderwerpen: Schriftelijke vragen

 

In de eerste semester van 2015 hebben politiediensten in ons land 3 feiten geregistreerd inzake 'beschadiging eigendom' van moskeeën in ons land. Dat zijn er op jaarbasis minder dan in 2012 (8 feiten), 2013 (11) en 2014 (9). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Koen Metsu (N-VA).

In de periode 2011 tot en met de 1e semester van 2015 deden zich in totaal 37 dergelijke feiten voor aan moskeeën, waarvan er 33 betrekking hadden op vandalisme. Daarnaast werden 3 opzettelijke en 1 onopzettelijke brandstichting geregistreerd. In 2012, 2013 en 2014 deed zich telkens 1 geval voor van opzettelijke brandstichting. Jambon waarschuwt er wel voor dat op basis van deze registraties in de ANP-databank 'niet kan worden afgeleid of de feiten al dan niet mer een racistisch of anti-moslim motief gepleegd werden'. In de eerste helft van 2015 werden 487 inbreuken geregistreerd op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van racisme of xenofobie. Dat zijn er op jaarbasis minder dan het totaal aantal feiten in 2014 (1.047) en dan de eerste helft in 2014 (559). In 2013 werden 819 dergelijke feiten geregistreerd, in 2012 1.018 en in 2011 1.000. Uit de databank kunnen geen cijfers gehaald worden betreffende het aantal van deze feiten dat specifiek gericht was tegen de moslimgemeenschap. (BIN, POL, nl)

 

Bron : Belga

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is