Campagne om brandweervrijwilligers aan te trekken van start in juli 2016

Door Koen Metsu op 11 mei 2016, over deze onderwerpen: Brandweer, Mondelinge vragen

Dat brandweervrijwilligers van cruciaal belang zijn, benadrukt Koen Metsu als voorzitter van de Brandweerzone Rand al langer. Bijna 70% van de Belgische brandweerlieden is namelijk vrijwilliger.

Gezien de VVB (Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers) aan de alarmbel trok omtrent het dalende aantal vrijwilligers, acht Koen Metsu het zeer belangrijk om werk te maken van een campagne om de rekrutering van vrijwilligers te bevorderen. Bevoegd minister, Jan Jambon, engageert zich hiertoe en nam reeds pertinente initiatieven.

Uit navraag blijkt dat brandweervrijwilligers vooral op lokaal niveau worden gerekruteerd. Meer zelfs, ze komen vaak uit dezelfde families en vriendengroepen. Om nieuwe brandweervrijwilligers te rekruteren is dus eerder een lokale campagne nodig.

De federale overheid zal daarom starten met een campagne van 5 jaar die van start zal gaan in juli 2016. Gedurende die 5 jaar zullen de lokale hulpverleningszones gebruik kunnen maken van het campagnemateriaal dat ter beschikking gesteld zal worden door de federale overheid. De zones kunnen dus elk afzonderlijk beslissen wat en wanneer zij welk materiaal nodig achten om vrijwilligers voor hun zone te rekruteren.

De lokale acties zullen aangevuld worden door het nationale niveau door middel van:

*    Een nationale rekruteringswebsite: hier zullen onder andere ook data van de federale geschiktheidsproeven en de vacatures bij de hulpverleningszones terug te vinden zijn.
*    Drukwerk bestaande uit affiches, advertenties, flyers, online banners, T-shirts voor loopwedstrijden,… : deze kunnen door de zones zelf gedrukt en verspreid worden.
*    Sociale media: Facebook pagina in beheer van brandweervrijwilligers voor kandidaat-vrijwilligers.
*    Een filmreeks waarin het hele traject van kandidaat tot brandweervrijwilliger overlopen wordt.
*    Andere nationale acties zoals bijvoorbeeld een stand op een sportevenement

De campagne heeft voor ogen om mogelijke drempels waar kandidaat vrijwilligers voor staan, weg te werken en te overbruggen. Niet alleen de mooie aspecten, maar ook de zwaardere aspecten zullen in (bijvoorbeeld) de filmreeks aan bod komen om een zo juist mogelijk beeld te schetsen van het leven van de brandweervrijwilliger.

Ook zal er in de filmreeks aandacht zijn voor de federale geschiktheidsproeven om ook daar een idee te schetsen over wat deze precies zijn en wat ze precies inhouden.

Koen Metsu vindt verder de balans werk-gezin-vrijwilliger van het allergrootste belang. Hij benadrukte dit al verschillende keren. Hij is dan ook verheugd te horen dat de Vlaamse erkenningscommissie groen licht gegeven heeft om 490 uur opleidingen, waaronder de basisopleiding tot brandweerman, in aanmerking te nemen als educatief verlof. Dit is nog nooit eerder gezien. Ook met de Franse Gemeenschap worden dergelijke voorstellen nu besproken.

De brandweervrijwilliger is een vaste waarde in onze Belgische brandweer en dit moeten we zo houden. Met deze campagne en met de vooropgestelde acties blijven we hier voortdurend aan bouwen!

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is