KB zal meer financiële zekerheid bieden omtrent facturatie aan hulperverleningszones

Door Koen Metsu op 9 december 2015, over deze onderwerpen: Brandweer, Mondelinge vragen

Omtrent de wet diverse bepalingen (bevat ondermeer artikel 15 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) en het specifieke KB dat in de toekomst een oplossing moet bieden voor de doorfacturatie van de snelst adequate hulp, heeft Koen Metsu nog een aantal vragen. Hij stelt ze aan minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Koen stelt namelijk dat de doorfacturatie voor heel wat hulpverleningszones voor financiële onzekerheden zorgt. Het is momenteel bijzonder onduidelijk welk bedrag de ene zone aan de andere zone mag factureren voor de geleverde prestaties. Met een KB zou die situatie kunnen veranderen. Koen vraagt naar de specieke bepalingen rond de facturatie die vooropgesteld zal worden. Ook peilt hij naar de timing die de minister voor ogen houdt.

Om het misbruik te voorkomen, antwoord de minister dat men de wet wil verfijnen door de voorwaarden van die facturatie vast te leggen in het KB. Het KB zal zo snel mogelijk afgewerkt worden zodat de periode van onzekerheid binnnen een paar weken afgelopen is. Eens het KB klaar is, moet het echter nog een hele procedure doorlopen en onder meer voorgelegd worden aan de Inspecteur van Financiën en de Raad van State. De minister belooft tot slot alles in het werk te stellen om dit zo snel mogelijk te laten verlopen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is