Reeds 90 gesneuvelde Belgen en 48 minderjarige Belgen in Syrië en Irak

Door Koen Metsu op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Radicalisering en terrorismebestrijding, Schriftelijke vragen

Maar liefst 32 -12 jarigen verblijven op dit moment in Syrië of Irak, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Koen Metsu. Bij de -18 jarigen gaat het nog eens om 16 personen. In totaal gaat het dus om 48 minderjarigen.

De -12 jarigen zijn grotendeels vertrokken met hun ouders. De -18 jarigen vertrokken dan weer vooral met vrienden of andere familieleden.

Bijkomend zijn er ook nog kinderen van afgereisde Belgische Syriëstrijders in Syrië of Irak geboren. Over die cijfers bestaat echter veel onduidelijkheid.

Van al die vetrokken minderjarigen naar Syrië of Irak is er tot nog toe één teruggekeerd. Het gaat om een jonge vrouw van 17 jaar. Zij werd onder het toezicht van een jeugdrechter geplaatst.

België opteert ervoor om alle personen, dus ook de minderjarigen, die vanuit België worden gelinkt aan jihadistische terreurgroepen in het buitenland op te volgen. Zij komen dus ook op de geconsolideerde lijst van het OCAD. Wanneer zij terug keren, op volwassen leeftijd of op minderjarig leeftijd, worden zij dus opgevolgd. Indien ze op dat moment nog minderjarig zijn, worden zij onder het toezicht van een jeugdrechter geplaatst. Die beslist of er nood is aan een plaatsing in een instelling of begeleidingstehuis. Ook bestaat de mogelijkheid dat de rechter ze plaatst bij familieleden die niet gekend zijn voor radicalisme of terrorisme.

Reeds 90 Belgen gesneuveld bij IS

Naast het aantal vertrokken minderjarigen uit België naar Syrië of Irak, bevroeg Koen Metsu de minister ook over het aantal gesneuvelde Belgen in die gebieden.

Reeds 90 Belgische Syriëstrijders kwamen om in Syrië of Irak, zo blijkt uit cijfers van minister Jambon. Deze cijfers moeten uiteraard met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. Zo beschikt men bijvoorbeeld niet over officiële overlijdensaktes.

Er werd reeds bij één persoon bevestigd dat hij zijn dood in scène had gezet om zo aan de veiligheidsdiensten te ontsnappen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is