Screening asielzoekers in asielcentra

Door Koen Metsu op 25 november 2015, over deze onderwerpen: Mondelinge vragen, Radicalisering en terrorismebestrijding

Met de toenemende vluchtelingenstroom de afgelopen maanden in ons land, stelde Koen Metsu een aantal vragen aan staatssecrataris voor Asiel en Migratie, Theo Francken. Koen vroeg zich af of vluchtelingen, eens aangekomen in ons land, gescreend worden op tekenen van radicalisering of extremisme.

De staatsecretaris antwoordde dat voor elke asielzoeker die gekend is voor radicalisme wordt geval per geval bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Mogelijke maatregelen zijn: het verblijfstatuut intrekken of wijgeren, opsluiting met het oog op repatriëring en een inreisverbod wordt dan ook opgelegd. De staatsecretaris geeft aan al verschillende initiatieven genomen te hebben om die problematiek aan te pakken. Zo wordt er een bijkomende screening van asielzoekers gedaan. Deze screening gebeurd door zowel de militaire inlichtingendienst, de Veiligheid van de Staat als de Federale Politie. De wetgeving wordt verder ook verstrengd: de commissaris-generaal kan vanaf nu de beschermstatus weigeren of intrekken voor een persoon die een gevaar vormt voor de openbare orde of de veiligheid van de staat. In julie werd deze wet reeds door de Kamer goedgekeurd en in september ging deze van kracht. Ook voor de visumaanvragen van imams of predikers wordt een een bijkomend onderzoek gedaan.

Tot slot werd ook een taskforce opgericht die deze dossiers van nabij zal opvolgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is