Taskforce radicalisering

Door Koen Metsu op 25 november 2015, over deze onderwerpen: Mondelinge vragen, Radicalisering en terrorismebestrijding

Koen Metsu deed in het kader van potentiële radicale individuen onder de vluchtelingenstroom navraag bij staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken over de taskforce Radicalisering. Koen vroeg zich af of deze taskforce reeds samengekomen is, hoe vaak ze samenkomt, wat haar doel en samenstelling is.

De staatsecretaris antwoordde hierop formeel dat de asiel-en migratietaskforce Radicaisme vorige week donderdag (19 november 2015) voor een eerste keer samenkwam en dat er vanaf nu wekelijks overleg gepleegd zal worden. De volgende vergadering staat gelpland op donderdag 26 november 2015. Omtrent de vraag van Koen Metsu omtrent de samenstelling van de taskforce antwoordt de staatsecretaris dat de kabinetten van Justitie, Binnenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn ook de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voro de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vremdelingenbetwistingen, Fedasil, het OCAD, het Crisiscentrum, de FOD Binnenlandse Zaken, de penitentiaire instellingen, de staatsveiligheid, de militaire inlichtingendiensten en de federale politie vertegenwoordigd.

Deze taskforce brengt dus verschillende experts samen. De hoofdoelstelling van de taskforce is om samen te komen tot een correcte beeldvorming van geradicaliseerde individuen alsook het nemen van concrete maatregelen en zorgen voor opvolging. Een optimalisatie van de informatiedoorstroming wordt als basis meegenomen en wordt als zeer belangrijk omschreven door de staatsecretaris.

Binnen de taskforce zullen verschillende dossiers geval per geval besproken worden en zal aan de hand daarvan een specifiek plan van aanpak en opvolging opgemaakt worden. ook andere thema's zoals de optimalisatie van de screening van asielzoekers, opleidingen en bewustmakingstrainingen voor asielinstanties komen aan bod. Dit alles in samenwerking met verschillende instanties.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is