Voorzitter commissie terrorismebestrijding Koen Metsu maakt advies over aan de fractievoorzitters van de meerderheid

Door Koen Metsu op 18 maart 2016

De meerderheidspartijen blijven nog steeds zoeken naar de tweederdemeerderheid voor de verlenging van de administratieve aanhoudingstermijn. Die tweederdemeerderheid is vereist gezien het om een grondwetswijziging gaat. Voorzitter van de tijdelijke commissie terrorismebestrijding Koen Metsu (N-VA) maakte als volgende stap een advies over aan alle fractieleiders van de meerderheid. Dit advies is volgens Metsu de weerslag van wat het werkveld anno 2016 vraagt.

Het voorstel van de verlenging van de aanhoudingstermijn van 24 naar 72 uur vond zijn oorsprong vlak na de aanslagen in Parijs. Op initiatief van premier Charles Michel stelde de Kamer de tijdelijke commissie terrorismebestrijding aan. Daarbij kreeg zij twee opdrachten: het bespreken van wetsontwerpen en wetsvoorstellen in de strijd tegen terreur én het uitbrengen van een advies omtrent een verlenging van de administratieve aanhoudingstermijn. Om die laatste opdracht te voltrekken moeten de meerderheidspartijen op zoek naar steun uit de oppositie aangezien het om een grondwetswijziging gaat.

Tweederdemeerderheid

Bij de start van de commissie terrorismebestrijding gaf voorzitter Koen Metsu aan dat hij van start wilde gaan met de besprekingen omtrent de administratieve aanhoudingstermijn, het bewuste artikel 12 van de grondwet. Daarop volgden diverse hoorzittingen, waarbij de experts uit het veld en academici hun suggesties en reflecties overmaakten aan de commissie. Uit die hoorzittingen bleek nagenoeg unaniem dat het veld de huidige 24u onvoldoende vindt, om haar werk naar behoren te kunnen doen. In de afgelopen weken opteerde Metsu voor bilaterale gesprekken met alle politieke fracties. Dit bewust achter de schermen en dus niet voor de camera's om in alle sereniteit een gedragen advies te kunnen formuleren.

Voorstel Metsu

Voorzitter Koen Metsu heeft een voorstel uitgewerkt waarin hij rekening houdt met de adviezen van alle experts uit de hoorzittingen en met de bilaterale gesprekken die hij gevoerd heeft in de voorbije weken met alle politieke fracties. De fractieleiders van de meerderheid trachten op hun beurt met dat advies steun binnen de oppositie te vinden. Over de inhoud van dit advies kan Koen Metsu momenteel nog niet in detail treden. Metsu verzekert wel dat het advies perfect de wensen van het werkveld weerspiegelt én dat het een advies is dat op een brede politieke draagkracht zou moeten kunnen rekenen.

Wetsvoorstellen op Goede Vrijdag

Volgende week vrijdag, Goede Vrijdag, is er opnieuw commissie. Men zal daar overgaan tot de bespreking van een wetsontwerp van de regering waar enkele belangrijke maatregelen voor de strijd tegen terreur in staan. Zo gaat het over de mogelijkheid om 24/24 huiszoekingen te doen, een uitbreiding van de bijzondere opsporingstechnieken voor gevallen van illegale wapenhandel en de invoering van gemeenschappelijke gegevensbanken. Daaraan gekoppeld zullen een aantal wetsvoorstellen besproken worden die door de fracties in het parlement, zowel meerderheid als oppositie, werden ingediend.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is