Radicalisering en terrorismebestrijding

In de commissie Binnenlandse Zaken volgt Koen het thema radicalisering en terrorismebestrijding van nabij op. In het najaar van 2015 werd hij tevens aangesteld als voorzitter van de tijdelijke commissie terrorismebestrijding. Hier kan je al het werk uit de tijdelijke commissie terugvinden, alsook andere informatie over zijn werk rond radicalisering en terreurbestrijding.

Nieuws over dit onderwerp

Veiligheid met paars-groen

Deze regering subsidieert het dubieuze CCIB en benoemt hen in Myria en Unia. Weten ze eigenlijk wie of wat ze subsidiëren? Wie liegt hier eigenlijk? In Frankrijk werd het radicaal islamistische CCIF …

Oprichter CCIB wordt lid RVB UNIA en MYRIA

In Frankrijk ontbindt men het CCIF omwille van extremistisch gedachtengoed. In België wordt haar partner CCIB, niet enkel gesubsidieerd door Paars-Groen... Neen: hun ondervoorzitter is nu ook lid van …

Belangenconflict bij Ecolo?

Belangenconflict bij Ecolo? Kabinet Schlitz wil de dubieuze vzw CCIB subsidiëren. De vzw is gelinkt aan het extremistische en reeds verboden CCIF. Toch is er geen reden tot weigeren van subsidies, …