Dieven en vandalen mijden Edegem

Door Koen Metsu op 26 september 2018
Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) is opgetogen over de veiligheidscijfers in zijn gemeente. “Ik ben blij vast te stellen dat de cijfers het positief beeld van onze gemeente bevestigen, en dat voor een gemeente in de rand van een grootstad.”

Koen Metsu, die voorzitter is van de politiezone, vergelijkt enkele feiten en cijfers van de periode 2006-2012 met die van 2012-2018. Het gaat om vandalisme, verkeersongevallen, diefstallen uit woningen en uit wagens. Dit zijn ook prioriteiten in het veiligheidsplan van de politiezone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar).

“Het valt op dat de inbraakcijfers in Edegem deze legislatuur daalden met 15% ten opzichte van de periode 2006-2012. Dat de zone hier prioriteit van maakt, werpt zijn vruchten af.”
“Dankzij het krachtdadig optreden van onze lokale politie daalde ook het aantal diefstallen uit voertuigen met 25%, het aantal gevallen van geweldscriminaliteit met 16% en het aantal fietsdiefstallen met 23%. Ook de buurtinformatienetwerken (bin) dragen daar hun steentje aan bij. In de vier wijken werden vorig jaar bijna honderd waarschuwingsberichten verspreid naar de leden van het bin. Binnenkort zetten we ook onze nieuwe mobiele camera's in én onze twee ANPR-wagens, waaronder een anonieme. Die kunnen voertuigen screenen”, geeft de burgemeester aan. ANPR staat voor automatische nummerplaatherkenning.

Ook elders
Ook in de andere gemeenten in de zone daalde het aantal woninginbraken. Van 2011 tot 2017 daalde het aantal feiten met 39%. Het aantal diefstallen uit voertuigen steeg in de andere vier gemeenten wel tijdens dezelfde periode, namelijk van 190 naar 288.
Ook de verkeersongevallen laten in Edegem een dalende trend optekenen. Hove, Kontich, Lint en Aartselaar volgen dit voorbeeld. Tussen 2011 en 2017 ging het aantal geregistreerde ongevallen van 1.417 naar 1.122.
Andere aandachtspunten van Hekla zijn overlast en vandalisme. Hieronder worden graffiti en beschadigingen aan voertuigen, roerende en onroerende goederen gecatalogeerd.

Fietsteam
Dat dit fenomeen in een dalende lijn zit, wordt toegeschreven aan de inzet van het jonge fietsteam Delta dat sinds juni 2016 preventief toezicht houdt op plaatsen zoals parken, speelpleinen of wandelpaden. Het doet locaties aan waar de interventieploegen minder vlot kunnen tussenkomen. “In heel de zone Hekla werd het team 3.017 uur ingezet in 2017 en dat werpt zijn vruchten af. Het aantal gevallen van vandalisme daalde met maar liefst 39%”, meldt Metsu.
“De burger ergert zich terecht aan overlast en vandalisme en verwacht een strenge aanpak. Kleine overlast pak je echter niet louter politioneel aan. Edegem zal net als de andere Hekla-gemeenten binnenkort bepaalde inbreuken met een GAS-boete sanctioneren.”

Sluikstorten
De aanpak van sluikstorten wordt zoals in vele gemeenten een bijkomend actiepunt. “De strijd tegen sluikstorters gaan we binnenkort aan met mobiele camera's.”
Bij de politiezone Hekla worden de dalende cijfers bevestigd. “Edegem komt vrij goed uit onze cijfers. De hele zone doet het goed, al fluctueert het in bepaalde gemeenten. Iedere maand houden we minstens twee verkeersacties én twee acties gericht op diefstal uit woningen”, zegt commissaris Dirk Fonteyne.

Filip Spoelders Gazet Van Antwerpen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is