Parlementair werk

Sinds ik verkozen ben als Kamerlid voor N-VA heb ik een effectieve plaats in de commissie Binnenlandse Zaken. Zeer specifiek volg ik daar alles rond het thema 'brandweer' en 'radicalisering en terrorisme' op. Als burgemeester van Edegem kom ik ook in contact met deze thema's en kan ik ze dus gemakkelijker combineren. 

Sinds november 2015 werd ik aangeduid als voorzitter van de nieuwe tijdelijke commissie 'terrorismebestrijding' in het Federaal Parlement. Een hele nieuwe uitdaging! 

Recente vragen

Kandidaten politiescholen.

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1328-2021202215774

Overlast in recreatiedomeinen. - Stand van zaken.

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1321-2021202215739

Infodoorstroming Fedasil (MV 27041C).

van Koen Metsu (06591) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-19-0599-2021202215384

Erkenningsaanvragen voor lokale geloofsgemeenschappen (MV 27342C).

van Koen Metsu (06591) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B085-8-1167-2021202215318

Buitenlandse inmenging in de Belgische islam (MV 27453C).

van Koen Metsu (06591) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B085-8-1168-2021202215319

Kritieke infrastructuren en gebouwen uitgerust met Chinese camera's (MV 24768C).

van Koen Metsu (06591) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B086-17-0319-2021202215120

Kritieke infrastructuren uitgerust met Chinese camera's (MV 24597C).

van Koen Metsu (06591) aan Eerste Minister
55-B085-1-0189-2021202214811

Begroting 2022. - Afbouw militairen op straat (MV 24559C).

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B081-12-1119-2021202214061

Recreatiedomeinen. - Overlast.

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B080-12-1101-2021202213893

Begroting 2022. - Aanpak gewelddadig extremisme.

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B079-12-1081-2021202213768