Parlementair werk

Sinds ik verkozen ben als Kamerlid voor N-VA heb ik een effectieve plaats in de commissie Binnenlandse Zaken. Zeer specifiek volg ik daar alles rond het thema 'brandweer' en 'radicalisering en terrorisme' op. Als burgemeester van Edegem kom ik ook in contact met deze thema's en kan ik ze dus gemakkelijker combineren. 

Sinds november 2015 werd ik aangeduid als voorzitter van de nieuwe tijdelijke commissie 'terrorismebestrijding' in het Federaal Parlement. Een hele nieuwe uitdaging! 

Recente vragen

De strijd tegen de georganiseerde misdaad (MV 35729C).

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B114-12-1898-2022202320427

Stand van zaken voetbalwet (MV 34948C).

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B106-12-1782-2022202319435

Ethische adviescommissie veiligheid.

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B108-12-1779-2022202319404

De werking van het model van een geïntegreerde politie.

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B108-12-1774-2022202319296

Ethische adviescommissie veiligheid.

van Koen Metsu (06591) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B105-8-1702-2022202319165

Rechtszaken veroordeelde gerepatrieerde Syriëstrijders.

van Koen Metsu (06591) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B108-8-1703-2022202319166

Geweldpleging tegen politie.

van Koen Metsu (06591) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B107-8-1691-2022202319046

Evolutie misdaadcijfers per gemeente.

van Koen Metsu (06591) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B107-12-1724-2022202318997

Beveiliging kritieke infrastructuren en overheidsgebouwen.

van Koen Metsu (06591) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B106-17-0467-2022202318858

Drugsmisdrijven.

van Koen Metsu (06591) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B106-8-1675-2022202318857