Brandweer

Het thema Brandweer volgt Koen in de commissie Binnenlandse Zaken van nabij op. Ook als voorzitter van de brandweerzone Rand is dit een uitgelezen thema voor Koen om op federaal niveau mee op te volgen.

Nieuws over dit onderwerp

Brandweer Zone Rand investeert 1,5 miljoen euro in veiligheid

Met de Brandweer Zone Rand hebben we fors geïnvesteerd in materieel en goed opgeleide en geëngageerde manschappen. De Zone investeert 1,5 miljoen euro in de veiligheid van ruim 413.000 burgers …

Campagne om brandweervrijwilligers aan te trekken van start in juli 2016

Dat brandweervrijwilligers van cruciaal belang zijn, benadrukt Koen Metsu als voorzitter van de Brandweerzone Rand al langer. Bijna 70% van de Belgische brandweerlieden is namelijk vrijwilliger …

KB zal meer financiële zekerheid bieden omtrent facturatie aan hulperverleningszones

Omtrent de wet diverse bepalingen (bevat ondermeer artikel 15 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) en het specifieke KB dat in de toekomst een oplossing moet bieden voor de …