Elektronisch vergaderen mogelijk voor politie en brandweer

Door Koenraad Degroote, Koen Metsu op 23 januari 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Veiligheid, Politie
Elektronisch vergaderen mogelijk voor politie en brandweer

Kamerleden Koenraad Degroote en Koen Metsu dienen een wetsvoorstel in dat elektronisch vergaderen mogelijk maakt in de politie- en de hulpverleningszones. Zo kunnen de politie- en de zonecolleges dringende dossiers op afstand behandelen en beslissingen nemen in dossiers waar uitstel de deadlines van procedures in het gedrang kan brengen of waar dat zelfs een gevaar kan inhouden voor de openbare orde en veiligheid.

Door de hervormingen van zowel de politie als de brandweer hebben politie- en hulpverleningszones eigen besturen gekregen. Bij elke gemeenteraadsverkiezing vaardigen de nieuwe gemeenteraadsleden hun vertegenwoordigers af in de respectievelijke politie- en zoneraden. Voor de dagelijkse werking voorziet de wet in een politie- en een zonecollege. Die komen een aantal keer per maand samen om beslissingen te nemen over de dagelijkse werking en voor de uitvoering van de beslissingen van de raden.

Technologisch alternatief

“Die colleges zijn samengesteld uit politici van verschillende steden of gemeenten, wat het moeilijk maakt om de verschillende agenda’s op elkaar af te stemmen. Met onze wetswijziging komen we tegemoet aan de bekommernissen van sommige zones, die toch vlot dossiers willen kunnen afhandelen waarvoor het niet echt nodig is om bijeen te komen. Maar ook wanneer het moeilijk is om het volledige college bijeen te krijgen, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie, kan technologie om op afstand te vergaderen een alternatief zijn”, aldus Koen Metsu. “Gezien het aantal fusies wordt het moeilijker om vaste vergaderdata vast te leggen die passen in de agenda van de verschillende burgemeesters”, vult Koenraad Degroote aan.” Conferencecalls en videoconferenties kunnen dan een oplossing bieden, zeker voor dossiers waarvoor een dringend besluit nodig is.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is