"Voetbal brengt veel mensen samen, vaak ook gezinnen met kinderen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen tijdens het bijwonen van een wedstrijd. Helaas hebben we de laatste tijd te maken met een toename van het aantal incidenten in en rondom voetbalvelden en -stadions. Dit moet nu stoppen", stelt Kris Van Dijck duidelijk.

Wanpraktijken in de kiem smoren

Van Dijck pleit voor strengere straffen voor supporters die zich misdragen. “Het is belangrijk om niet in symboolwetgeving te vervallen, maar om effectieve maatregelen te nemen om wangedrag in het voetbal te vermijden. We moeten deze wanpraktijken zo snel mogelijk in de kiem smoren", aldus Van Dijck.

Betere samenwerking en informatie-uitwisseling

Andere mogelijke oplossingen die Kris vooropstelt zijn het versterken van de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren, zoals de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de voetbalclubs, Voetbal Vlaanderen en de overheid. Daarnaast pleit hij voor een betere informatie-uitwisseling met onze buurlanden over onder andere internationale stadionverboden. Dat is van belang om de veiligheid in voetbalstadions te waarborgen.

Federaal aansporen tot actie

De Vlaamse Regering is bevoegd voor amateur- en jeugdvoetbal terwijl de veiligheid in het profvoetbal een federale bevoegdheid betreft. Daarom vraagt Kris Van Dijck aan de Vlaamse Regering om zijn aanbevelingen over te maken aan hun federale collega’s. Ook federaal Kamerlid Koen Metsu maakt zich zorgen: “Ik zie met lede ogen aan hoe het geweld ondanks alle inspanningen een probleem blijft. Als voetbalsupporter en politiek vertegenwoordiger ben ook ik aan het werk om de federale regering aan te sporen om actie te ondernemen.” 
"We willen hiermee bijdragen aan een voetbalsport zonder geweld, waar elke supporter zich veilig kan voelen. We roepen alle betrokken partijen op om samen te werken aan oplossingen om deze problematische tendens een halt toe te roepen", besluiten Van Dijck en Metsu.