Wat mijn voorstel betreft allemaal gelijk voor de wet en bij dubbele nationaliteit automatisch de Belgische afnemen. Logisch bij dergelijke afkeer tegen onze maatschappij. Dan kunnen we ze na hun gevangenisstraf dwingen het grondgebied te verlaten, en verliezen ze rechten zoals uitkeringen ea. Nogmaals: logisch...

“Terroristen zijn tégen alles waarvoor onze samenleving staat. Maar ze willen wel genieten van de graantjes die ze hier kunnen meepikken. Roep dit ajb een halt toe, meneer de minister.”

(Wetsvoorstel ligt klaar, maar nog geen meerderheid voor)