Vijf voor twaalf voor de federale politie

De problemen bij de federale gerechtelijke politie zijn al langer bekend. Al op de bijeenkomst van de voltallige Nationale Veiligheidsraad van 1 december 2021 kregen vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en van de federale gerechtelijke politie de gelegenheid de problemen aan te kaarten bij de bevoegde ministers en de premier.

De problemen zijn niet min. Volgens de voorzitter van het college van procureurs-generaal is het op dit moment onmogelijk om het nationale veiligheidsplan uit te voeren. De gerechtelijke autoriteiten zijn volgens hem genoodzaakt om moeilijke keuzes te maken over welke zaken ze nog zullen onderzoeken en vervolgen. De commissaris-generaal van de federale politie stelde eerder dat het vijf voor twaalf was voor de federale politie.

Federale regering doet na vijf maanden nog steeds niets

“Op 1 december vorig jaar trokken de federale politie en het federaal parket aan de alarmbel. We zijn nu vijf maanden later en de regering heeft niets met hun noodkreet gedaan. Ook onze vraag op 15 februari van dit jaar om de commissaris-generaal van de federale politie over deze problemen te horen werd afgewezen,” aldus Koen Metsu.

“Zo kan het niet verder wij willen het hoofd van de federale gerechtelijke politie en de procureurs-generaal zo snel mogelijk horen in de Kamer. Daarnaast moeten de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken werk maken van een plan van aanpak om deze malaise tegen te gaan. De veiligheid van onze burgers komt in het gedrang. De tijd is op”, besluit Metsu.