In het voorstel van Koen Metsu verliezen amokmakers die op deze zwarte lijst terechtkomen  de toegang tot alle recreatiedomeinen in ons land, middels een plaatsverbod. Een eerste stap die minister Verlinden moest nemen, was ervoor zorgen dat de plaatsverboden te vinden waren in een algemene databank die de verschillende domeinen en de politiediensten kunnen raadplegen.

Geen toegang tot databank

“Vandaag hebben heel wat domeinen echter nog geen toegang, waardoor ze deze amokmakers niet kunnen tegenhouden bij aankomst”, duidt Metsu, ”Daardoor moeten ze al opnieuw een overtreding begaan in een ander recreatiedomein, alvorens de politie kan controleren of ze een verbod hebben. Dat ondermijnt de preventieve doelstelling van de zwarte lijst natuurlijk compleet.”

Geen enkel excuus om aan te modderen

Metsu vraagt de minister dan ook met aandrang om de uitvoering van de resolutie eindelijk serieus te nemen. “De instrumenten zijn er. Er is dus geen enkel excuus om geen werk te maken van absolute nultolerantie voor wie de pret voor anderen vergalt. Maar zolang de minister aanmoddert, zullend deze amokmakers ermee blijven wegkomen”, besluit Metsu.