De Franse minister van Binnenlandse zaken Gérald Darmanin raadt alle prefecten aan om maatregelen te nemen om de veiligheid te versterken tijdens de maand september. Reden is het zeer hoge niveau van terreurdreiging tegen Joodse instellingen. In september vallen verschillende Joodse feestdagen. In een telex spreekt Darmanin over “le niveau très élevé de la menace terroriste”.

Frans minister wil soldaten inschakelen op terreurgevoelige locaties

De Franse minister vraagt aan de politie om zichtbaar aanwezig te zijn en om visuele controles uit te voeren aan synagogen. Hij wil daarvoor ook soldaten inschakelen. Bij ons daarentegen werd de operatie waarbij militairen aanwezig zijn op terreurgevoelige locaties zopas beëindigd en dat zonder enige flankerende maatregelen.

Michael Freilich: “Federale overheid laat alle veiligheidsteugels los”

Michael Freilich reageert verontrust op de houding van de federale regering. “We vinden het onbegrijpelijk dat als er in Frankrijk zo’n hoge terreurdreiging is voor de komende maand, men bij ons op federaal niveau alle teugels loslaat op vlak van veiligheid. Het kan toch niet dat er op enkele honderden kilometers van bij ons sprake is van mogelijke aanslagen en dat er hier niets aan de hand zou zijn.”

Koen Metsu: “Terreurdreiging ook bij ons?”

Koen Metsu vraagt dat de federale regering dringend contact opneemt met de Franse overheid. “Om te informeren naar de concrete informatie die dergelijke waarschuwing noodzakelijk maakte. We willen ook weten of deze terreurdreiging zich ook tot bij ons uitstrekt.”

De aanslagen in Parijs in 2015 waren een voorbode van de aanslagen bij ons in Zaventem en in Maalbeek. Bovendien werden de aanslagen in Parijs vanuit ons land georganiseerd. De aanslag op het Joods museum in Brussel in 2014 werd uitgevoerd door de Fransman Mehdi Nemmouche. Er is dus wel degelijk een link tussen beide landen als het op terrorisme aankomt.

Bart De Wever: “Onbegrijpelijk dat men beveiliging Joodse gemeenschap overlaat aan lokale niveau”

N-VA-voorzitter Bart De Wever treedt zijn Kamerleden bij. “Het is onbegrijpelijk dat de federale regering de voornaamste kerntaak van de overheid, namelijk zorgen voor de veiligheid van de hele bevolking, aan het lokale niveau overlaat door de beveiliging van de Joodse gemeenschap af te bouwen. We roepen de federale regering dan ook op om haar verantwoordelijkheid te nemen en hier het nodige voor te doen.”